<a href="https://www.livechatinc.com/chat-with/12226866/" rel="nofollow">Chat with us</a>, powered by <a href="https://www.livechatinc.com/?welcome" rel="noopener nofollow" target="_blank">LiveChat</a>

KÄYTÄNTÖASIAKIRJA

RIKOKSET JA EPÄJÄRJESTYS (PETOSTEN JA RAHANPESUN VASTAISET TOIMET)

KAPPALE 1 – KOKEMUS

Dux Group N.V.:n (jäljempänä ”Yritys”) johtajalla on pitkä kokemus peliyritysten suojaamisesta rikolliselta väärinkäytöltä ja laajojen petosten ja rahanpesun vastaisten toimien ja prosessien käytöstä ja laajoista henkilöstön koulutusohjelmista.

Tuetuissa tulevissa koulutusohjelmissa huomioidaan rikoslain ja rahanpesun indikaattorit, joita yleensä havaitaan peliympäristössä, erityisesti ympäristössä, jossa maksuja tehdään etänä.

Johtaja on täysin tietoinen kaikista rikoslain pykälistä ja velvollisuuksistaan, ja hänellä on tietämystä rahanpesun vastaisista toimista ja vaatimuksista, sillä hän on turvannut suuria etänä ja ei-etänä toimivia peliyrityksiä alallaan.

KAPPALE 2 – RAHANPESU JA MAKSUPETOKSET

Peliympäristöt joutuvat yleensä sellaisten kohteeksi, jotka haluavat pestä rahaa. Maksutapahtumien nopeus ja useiden maksunkäsittelytapojen käyttö tekee peliyrityksistä erityisen alttiita tällaisille toimille.

Tämän tuloksena monet johtajan kaupankäyntiin ja prosesseihin liittyvät päätökset on kohdattu joko suoraan tällaisten uhkien ehkäisemiseen, tai suojakeinoja vahvistetaan sivussa yrityksen yleisen kaupallisen ja kaupankäynnillisen lähestymistavan/strategian puitteissa.

KOKO henkilökunnalle annetaan koulutusta rahanpesun indikaattoreista, kuten (näihin rajoittumatta):

  • Epätavalliset panostuskaavat
  • Epäilyttävät talletus- ja nostokaavat (koko ja tiheys)
  • Korttitietojen luotettavuus
  • Asiakkaan vahvistusongelmat ja identiteettivarkaudet
  • Tilien linkitys/useat tilit

Kaikki epäillyt rahanpesuyritykset tulee raportoida MLRO:lle, mutta epäilystä ei saa kertoa asiakkaalle, ja jatkotoimiin tulee saada suostumus. MLRO on tästä eteenpäin vastuussa yhteistyössä olosta, epäilyttävien toimien raportoinnista ja suostumuksen saannista NCA:n/UKFIU:n kanssa, mikäli sovellettavissa. Hän myös varmistaa, että asiaan liittyvistä raporteista pidetään asianmukaisia rekisterejä.

Yritys ottaa käyttöön TÄYDEN ”Tunne asiakkaasi” eli KYC-käytännön. Tämä auttaa ehkäisemään rahanpesu-uhkien lisäksi muita petoksia yleisesti. Asiakkaille ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä ja yleisesti muulla kuin maksutapahtumia käsittelevällä tukiverkkosivustolla, että yritys käyttää verkkovahvistustyökaluja ja että tapauksissa, joissa emme pysty täyttämään kriteerejä, pyydetään henkilötodistus- ja osoiteasiakirjoja.

Muita avainpäätöksiä, jotka vahvistavat näitä suojauksia, ovat mm. nostojen ajanjaksokohtaiset rajat/nopeudet, sisältäen tarkastusvaatimukset ja johtajan hyväksynnän ennen yli 3 000 euron kertanostoja maksukortille tai pankkitilille, enintään 3 (kolme) päivittäistä nostoa ja yleinen päivittäinen 9 000 euron nostoraja.

Alan hyväksyttyjä standardeja, jotka johtavat aina tarkempaan taustatietojen tarkastamiseen (eli vaaditaan lisätodisteita henkilöllisyydestä ja osoitteesta), käytetään, kun nostojen summa on yli 3 000 euroa 24 tunnin sisällä tai 9 000 euroa 90 päivän sisällä. Yksinkertainen verkkovahvistus EI OLE riittävä näissä olosuhteissa.

Yrityksessä ei myöskään käytetä käteistä, mikä vähentää väärennetyn rahan riskiä.

Järjestelmät tallentavat tilien kaikki maksutapahtumat. Näille tilihistorioille suoritetaan säännöllisesti ja jatkuvasti petosten ja sosiaalisen vastuullisuuden indikaattorien tarkastuksia. Jos epätavallisia panoskaavoja ja voittokaavoja havaitaan, näitä verrataan puheluhistoriaan sen varmistamiseksi, etteivät työntekijät tee yhteistyötä asiakkaiden kanssa tai toimi luvattomasti.

Yritys pitää myös rekisteriä niistä asiakkaista, joita pidetään korkean riskin asiakkaina tai jotka ovat mukana politiikassa. Näille tileille suoritetaan tarkempia ja tiheämpiä tarkastuksia.

Yleisesti ottaen, kun henkilökunta toimii laittomasti tai epäsopivasti, tutkimus- ja kurinpitotoimet vastaavat henkilöstön sopimuksissa ilmoitettuja palkkauslakien direktiivejä, ja kun esimerkiksi maksupetosta epäillään ja nämä toimet muodostavat tavallisen osan työntekijän työnkuvasta, voidaan työntekijä esimerkiksi pidättää virastaan.

KAPPALE 3 – TURVALLISUUS JA VALVONTA

On ehdottoman tärkeää käyttää riittäviä valvontatoimia kaikissa peliyrityksissä tilojen, laitteiden, ihmisten, viestinnän ja maksutapahtumien saralla. Yritys käyttää erilaisia toimia ja prosesseja varmistaakseen turvallisuuden näillä alueilla.

Yritys on asentanut puheluiden tallennusteknologian. Tämä tuo useita hyötyjä, kuten:

  • Henkilöstön koulutus
  • Panostus- (ajoitus ja paikka) ja tapahtumatietojen tarkkuuden varmistaminen
  • Asiakkaan ja brändin maineen suojaaminen
  • Vankkojen ja toistuvien valvontaprosessien käyttö, jotka suojaavat henkilökunnan ja asiakkaiden väliseltä kolluusiolta ja estävät sitä

Tietojen turvaaminen ja ohjelmistojen ja laitteistojen tietosuoja on yleisesti kaikkien sellaisten yritysten tärkeä huolenaihe, joissa maksutapahtumia ja tietoja tallennetaan etäympäristössä. Lisäksi yritys ottaa käyttöön yleiskäytännön ”Salaa kaikki mitä voi salata”. Käyttöoikeutta jaettuihin asemiin rajoitetaan tiukasti ja valvotaan, ja mikäli mahdollista, ne suojataan salasanalla. Tietojen tallennus- ja varmuuskopioratkaisut/-toimet varmistavat, että asiakastiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla. Näin ehkäistään tehokkaasti myös tietojen menettämisen riski.

KAPPALE 4 – VASTUULLINEN SUHDE ASIAKKAAN JA YRITYKSEN VÄLILLÄ

Yritys julkaisee yleiset säännöt ja käyttöehdot verkkosivustollaan. Näissä viitataan erityisesti petolliseen toimintaan, tuloksen tai tapahtuman todennäköisen tuloksen tietämiseen ennakkoon ja asioihin, jotka liittyvät ottelukorjauksiin ja epäilyttäviin tapahtumiin. Siinä kuvaillaan toimia, joita suoritamme epäillessämme tai havaitessamme huijauksen, ja selitetään tarkasti, missä laajuudessa teemme yhteistyötä viranomaisten ja urheilutapahtumia valvovien yritysten kanssa näiden asioiden käsittelemiseksi. Näin mahdollistetaan näissä tapauksissa yleisesti läpinäkyvä kommunikointiprosessi asiakkaiden kanssa.

Johtaja myös tiedosti ymmärtävänsä, että vakavan rikollisen toiminnan epäilyksen tai havaitsemisen tapauksessa se on hänen vastuullaan, ja ettei näistä toimista epäiltyjä työntekijöitä ilmianneta, sillä epäilyksiä tulee tutkia tarkemmin, ja joissain tapauksissa vaaditaan lisätutkimuksia. Asianmukaiset henkilöstön koulutus- ja eskalointikäytännöt ovat käytössä.

Yritys tekee kaiken tarvittavan varmistaakseen suhteensa soveliaisuuden muiden yritysten kanssa. Tämä sisältää standardoidun taustatietojen tarkastuksen, johon liittyy yleensä salassapitosopimus. Tämä vaatii tavanomaisen omistajuuden ja hallinnon rakenteen paljastamisen, yrityksen rekisteritiedot, osoitteen ja yhteystiedot. Näistä tutkimuksista tallennetaan mallit ja rekisterit.